გაყიდვები უძრავ ქონებაში

2020 გაზაფხული

სტუდენტები გაეცნობიან და შეისწავლიან უძრავი ქონების მრჩევლის საქმიანობის პროცესებს და მის შემადგენელ ეტაპებს. მიმოიხილავენ უძრავი ქონების ბაზრის კვლევასა და ანალიზს, შეფასების საფუძვლებს, კლიენტთან კომუნიკაციისა და ეტიკეტის ნორმებს, მარკეტინგულ აქტივობებს, უძრავი ქონების ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ პროცედურულ და იურიდიულ საკითხებს. დაეუფლებიან გარიგების დასრულებისა და პრობლემური სიტუაციების მართვის ხელოვნებას. კურსი დატვირთული იქნება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობებით.

სიახლეების გამოწერა

მერაბ ალექსიძის ქუჩა 12
ბიზნეს ცენტრი King David
მე-11 სართული
თბილისი 0193, საქართველო

  • White Facebook Icon

Copyright © 2019 Colliers International Georgia