იდეიდან უძრავ ქონებამდე
სამშენებლო პროექტების მართვა 

სტუდენტები მიიღებენ ზოგად ცოდნასა და კომპლექსურ ინფორმაციას სამშენებლო პროცესებთან და სამშენებლო პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.